INFORMACJE

Rodzic zgłaszający się o pomoc do do biura Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Iławie powinien dostarczyć:

 

– orzeczenie o stopniu niepełnosprawności chorego dziecka,

– podanie zawierające informacje o sytuacji rodzinnej

– dane personalne swoje i chorego dziecka

– fotografię chorego dziecka (w formacie JPG lub zwykłą), a także zgodę na publikację wizerunku na stronie interne

 1. Nasza strona www.tpd.ilawa.pl
 2. Statut Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
 3. Na stronie znajdują się –  między innymi – informacje dla Rodziców :
 • jak przekazywać 1% odpisu od podatku
 • jak przekazywać darowizny
 1. Zdjęcie z opisem choroby dziecka ( imię i pierwsza litera nazwiska ), które można także  przesłać na adres: biuro@tpd.ilawa.pl
 2. Ponadto informacje odnośnie płatności za lekarstwa,turnusy rehbilitacyjne, sprzęt rehabilitacyjny, itp.dla chorych dzieci – tylko  po wcześniejszym  uzgodnieniu w biurze TPD

Rachunki / faktury powinny  być wystawione na:

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Zarząd Miejsko-Gminny

Iława ul. Chełmińska 1 (dot. imię i nazwisko chorego  dziecka)

NIP 744-153-34-33

 

 1. Rachunki / faktury realizowane będą tylko po  wcześniejszym uzgodnieniu w biurze  TPD

UWAGA !

Jeżeli na rachunku / fakturze nie ma

„ZAPŁACONO GOTÓWKĄ” należy dołączyć dowód wpłaty.

 1. Rachunki należy dostarczać do ostatniej środy miesiąca.
 2. Wypłaty odbywać się będą w ostatni czwartek miesiąca
 3. Dokumenty, dotyczące chorego dziecka, powinny zawierać aktualne dane tj.
 • zaświadczenie lekarskie
 • adres zamieszkania, telefon kontaktowy, itp.