Drukuj

Rodzic zgłaszający się o pomoc do do biura Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Iławie powinien dostarczyć:

 

- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności chorego dziecka,

- podanie zawierające informacje o sytuacji rodzinnej

- dane personalne swoje i chorego dziecka

- fotografię chorego dziecka (w formacie JPG lub zwykłą), a także zgodę na publikację wizerunku na stronie internetowej