Zjazd Sprawozdawczy Delegatów w Olsztynie

Drukuj

W Olsztynie16 marca b.r. odbył się Zjazd  Sprawozdawczy Delegatów Oddziału Regionalnego TPD w Olsztynie. Oddział Miejsko-Gminny TPD w Iławie reprezentowali Krystyna Rychlik - prezes TPD Iława, Bożena Michalska-Suchocka – sekretarz TPD oraz Zbigniew Rychlik - członek TPD.