Zjazd wojewódzki TPD w Olsztynie

Drukuj

W sobotę 12 marca odbył się w Olsztynie Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego. Delegatami z Oddziału Miejsko-gminnego TPD w Iławie byli: Krystyna Rychlik – prezes TPD Iława, Bożena Michalska-Suchocka, skarbnik oraz Zbigniew Rychlik.

 

Zebraniu w Olsztynie przewodniczyła Elżbieta Orłowska, dyrektor TPD w Olsztynie. Podczas spotkania obecny był także dotychczasowy prezes TPD w Olsztynie Leszek Kirzenkowski oraz prezes Zarządu Głównego TPD w Warszawie Wiesław Kołak. Wręczył on wyróżnionym członkom odznaki „Przyjaciel Dziecka” oraz „Medal Jordana”.

Prezes Leszek Kirzenkowski przedstawił sprawozdanie z działalności TPD w województwie warmińsko-mazurskim. Następnie odbyła się gorąca dyskusja. Dotycząca ona miedzy innymi przekazania przez „Olsztyn” 1% odpisu od podatku.

Warto zaznaczyć, że w wyniku wyborów członkiem Prezydium Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego TPD w Olsztynie została Krystyna Rychlik, natomiast Bożena Michalska-Suchocka została Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej.

 

 

Na zdjęciu: drugi z lewej Leszek Kirzenkowski, Elżbieta Orłowska, Wiesław Kołak

Wiesław Kołak prezes Zarządu Głównego TPD w Warszawie wręcza odznaczenia