Nowe władze TPD Iława

Drukuj

W środę w siedzibie przy ulicy Chełmińskiej odbyło się sprawozdawczo – wyborcze posiedzenie członków Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Iławie. Spotkanie rozpoczęto minutą ciszy, wspominając wiceprezes Halinę Marciniak, która niedawno zmarła. Na prowadzącego zebranie wybrano Zbigniewa Rychlika. Sprawozdanie z działalności w latach 2007 – 2010 przedstawiła prezes Krystyna Rychlik. Zebrani wysoko ocenili dotychczasową działalność iławskiego oddziału TPD i starania Zarządu, prowadzące do odłączenia od Olsztyna. Przede wszystkim słowa akceptacji zyskała ta część podsumowania minionej kadencji, która pokazywała ogrom i różnorodnośc pracy dla dzieci i rodzin potrzebujących pomocy. Obecna na posiedzeniu jedna z mam dzieci, którym pomaga TPD, pani Katarzyna szczególnie mocno podkreślała, jak wiele zmieniło się w jej życiu na lepsze, gdy zwróciła się o pomoc do iławskiego oddziału tej organizacji. Po takiej opinii dotychczasowa prezes i cały Zarząd otrzymali absolutorium jednogłośnie. W wyniku dalszego głosowania Krystyna Rychlik została wybrana na prezesa TPD w Iławie na kolejną kadencję.

 

 

Zarząd Miejsko-Gminny TPD Iława po wyborach:

Prezes – Krystyna Rychlik
Wiceprezes – Anna Roguszczak
Wiceprezes – Daniela Orzechowska
Sekretarz – Gabriela Maciejewska-Nogal
Skarbnik – Bożena Michalska-Suchocka
Księgowa – Halina Meredyk
Członek – Dorota Marciniak
Członek – Wioletta Róg
Członek – Dawid Hulecki

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca – Magdalena Lewkiewicz
Członek – Gabriela Czarnecka
Członek – Grażyna Mądra

tekst i fot. Aleksandra Skubij