• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Informacje dla Darczyńców

Sprawozdanie Zarządu za 2018 rok

Email Drukuj PDF

Sprawozdanie z działalności

Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego

Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Iławie za rok 2018

 

ZOBACZ/OTWÓRZ

Poprawiony: środa, 20 lutego 2019 17:54

Sprawozdanie Zarządu za 2017

Email Drukuj PDF

Sprawozdanie z działalności

Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego

Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Iławie za rok 2017

 

ZOBACZ/OTWÓRZ

Poprawiony: sobota, 03 marca 2018 20:40

Sprawozdanie Zarządu za 2016 rok

Email Drukuj PDF

Sprawozdanie z działalności

Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego

Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Iławie za rok 2016

 

ZOBACZ/OTWÓRZ

Poprawiony: piątek, 24 lutego 2017 20:44

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA ROK 2015

Email Drukuj PDF

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

ZARZĄDU ODDZIAŁU MIEJSKO — GMINNEGO

TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI W IŁAWIE

ZA ROK 2015

 


Poprawiony: środa, 01 lutego 2017 00:35 Więcej…

Sprawozdzanie za 2014 rok

Email Drukuj PDF

Sprawozdanie z działalności

Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego

Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Iławie za rok 2014

 

Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Iławie pracował w roku 2014 w następującym składzie:

  1. Krystyna Rychlik - Prezes

  2. Daniela Orzechowska - Wiceprezes

  3. Anna Standarska – Wiceprezes

  4. Bożena Michalska – Suchocka – Sekretarz

  5. Wioletta Róg – Skarbnik

  6. Dorota Marciniak – Członek

Poprawiony: niedziela, 01 marca 2015 16:41 Więcej…

Strona 1 z 3