• Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Informacje dla Darczyńców

Sprawozdzanie za 2014 rok

Email Drukuj PDF

Sprawozdanie z działalności

Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego

Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Iławie za rok 2014

 

Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Iławie pracował w roku 2014 w następującym składzie:

 1. Krystyna Rychlik - Prezes

 2. Daniela Orzechowska - Wiceprezes

 3. Anna Standarska – Wiceprezes

 4. Bożena Michalska – Suchocka – Sekretarz

 5. Wioletta Róg – Skarbnik

 6. Dorota Marciniak – Członek

Poprawiony: niedziela, 01 marca 2015 16:41 Więcej…

Sprawozdanie za 2013 rok

Email Drukuj PDF


Iława, dnia 30.01.2014 r.

 

Sprawozdanie z działalności

Zarządu Oddziału Miejsko - Gminnego

Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Iławie za rok 2013 rok.

 

W roku 2013 Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Iławie pracował w następującym składzie:

 1. Krystyna Rychlik - Prezes

 2. Daniela Orzechowska - Wiceprezes

 3. Anna Standarska - Wiceprezes

 4. Bożena Michalska-Suchocka - Sekretarz

 5. Wioletta Róg - Skarbnik

 6. Dorota Marciniak - członek

Poprawiony: niedziela, 30 marca 2014 19:41 Więcej…

Roczne sprawozdanie merytoryczne z dzialaności OPP w 2012 roku

Email Drukuj PDF

Roczne sprawozdanie merytoryczne z dzialaności Organizacji Pożytku Publicznego w 2012 roku

 

 

Poprawiony: niedziela, 22 września 2013 19:46 Więcej…

Sprawozdanie z działalności za 2012 rok

Email Drukuj PDF

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

ZARZĄDU MIEJSKO-GMINNEGO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI

W IŁAWIE

ZA 2012

 

POBIERZ

Sprawozdanie 2010-2012

Email Drukuj PDF

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

ZARZĄDU MIEJSKO-GMINNEGO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI

W IŁAWIE

ZA LATA 2010 – 2012

 

POBIERZ

Poprawiony: niedziela, 25 listopada 2012 19:01

Strona 2 z 3