• Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Informacje dla Darczyńców

Sprawozdanie za 2013 rok

Email Drukuj PDF


Iława, dnia 30.01.2014 r.

 

Sprawozdanie z działalności

Zarządu Oddziału Miejsko - Gminnego

Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Iławie za rok 2013 rok.

 

W roku 2013 Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Iławie pracował w następującym składzie:

 1. Krystyna Rychlik - Prezes

 2. Daniela Orzechowska - Wiceprezes

 3. Anna Standarska - Wiceprezes

 4. Bożena Michalska-Suchocka - Sekretarz

 5. Wioletta Róg - Skarbnik

 6. Dorota Marciniak - członek

Poprawiony: niedziela, 30 marca 2014 19:41 Więcej…

Roczne sprawozdanie merytoryczne z dzialaności OPP w 2012 roku

Email Drukuj PDF

Roczne sprawozdanie merytoryczne z dzialaności Organizacji Pożytku Publicznego w 2012 roku

 

 

Poprawiony: niedziela, 22 września 2013 19:46 Więcej…

Sprawozdanie z działalności za 2012 rok

Email Drukuj PDF

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

ZARZĄDU MIEJSKO-GMINNEGO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI

W IŁAWIE

ZA 2012

 

POBIERZ

Sprawozdanie 2010-2012

Email Drukuj PDF

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

ZARZĄDU MIEJSKO-GMINNEGO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI

W IŁAWIE

ZA LATA 2010 – 2012

 

POBIERZ

Poprawiony: niedziela, 25 listopada 2012 19:01

Z kim współpracujemy

Email Drukuj PDF


Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Iławie współpracuje z:


 • Starostą Powiatu Iławskiego,
 • Burmistrzem Miasta Iława,
 • Urzędem Miasta Iława,
 • Ośrodkiem Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie,
 • Centrum Wolontariatu,
 • Centrum Organizacji Pozarządowych,
 • Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
 • Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
 • Związkiem Harcerstwa Polskiego,
 • kuratorami sądowymi,
 • Iławskim Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji,
 • Stowarzyszeniem „Amazonki”,
 • Polskim Czerwonym Krzyżem,
 • Ochotniczą Strażą Pożarną,
 • Stowarzyszeniem  na  Rzecz  Osób  z  Upośledzeniem   Umysłowym  Koło w Iławie,
 • Stowarzyszeniem Szkoła Pływania „Orka”,
 • Stowarzyszeniem  „Pomocni  Ludziom  Rucewo”  im.  Zenona Noconia
 • w Jerzwałdzie,
 • Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym,
 • Caritasem przy Parafii Świętego Brata Alberta w Iławie,
 • pedagogami  i nauczycielami ze szkół podstawowych i gimnazjalnych
 • Samorządową Szkołą Podstawową Nr 2 w Iławie,
 • Samorządową Szkołą Podstawową Nr 3 w Iławie,
 • Samorządową Szkołą Podstawową Nr 4 w Iławie,
 • Gimnazjum Samorządowym Nr 1 w Iławie,
 • Gimnazjum Samorządowym Nr 2 Iławie
 • mediami iławskimi:

Radiem  „Planeta”,

tygodnikami: Kurierem Regionu Iławskiego Gazetą Iławską

portalem internetowym: Echo Iławy

Poprawiony: piątek, 05 października 2012 10:01

Strona 2 z 3