• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Ksawery Szczupiński

Ksawery Szczupliński urodzony 31.03.2019. Chłopiec opóźniony w rozwoju. Dziecko zakwalifikowane do obserwacji okulistycznej i neurologicznej.

Nikodem Turała

Nikodem Turała urodzony 7.12.2017. Chłopiec zdiagnozowany w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, po operacji raka mózgu 14.01.2019. Dziecko zakwalifikowane do obserwacji.

Miłosz Wysocki

Miłosz Wysocki urodził się 28.06.2017 r.

Od 2 doby życia zaobserwowano drżenie kończyn dolnych i górnych jak również mniejsza aktywność, bladość, smutek, brak płaczu, szmery skurczowe pod sercem, opadnięty prawy kącik ust,  asymetryczne ułożenie głowy. Ze względu na zły stan zdrowia dziecko zostało przewiezione na Oddział Patologii Noworodka w Olsztynie. U dziecka stwierdzono niedotlenienie wewnątrzmaciczne, DA i FO , Encefalopatię niedokrwienno-niedotleniową, mózgowe porażenie dziecięce.

Miłosz został zaliczony do osób niepełnosprawnych z symbolem 10-N. Od chwili urodzenia wymaga stałej opieki, rehabilitacji, koniecznego zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze i konieczność stałego leczenia u lekarzy specjalistów.

Marcel Herman

Marcel Herman urodził się 10.02.2016 r. Dziecko zostało zdiagnozowane z zaburzeniami neurologicznymi - padaczka, wiotkość całego ciała. Rozpoznanie wiotkie, porażenie czterokondygnacyjne. Najważniejsze potrzeby, to pomoc specjalistyczna (opieka lekarska neurologów, masażysta, rehabilitant, endokrynolog). Potrzebne są fundusze na leki i środki higieniczne (pampersy, chusteczki).

Jakub Biegajski

Jakub Biegajski urodził się 10 kwietnia 2016 r. Została u niego zdiagnozowana wada czaszki o charakterze krótkogłowia ułożonego. Potrzebuje rehabilitacji z powodu opóźnienia fizycznego oraz w celu poprawy kształtu głowy.

Tymon Radzimiński

Tymon urodził się 19 czerwca 2007 r, od 2014 r. choruje na cukrzycę typu 1. Codziennie podawana mu jest insulina poprzez podłączoną do ciała pompę insulinową. Jest na specjalnej diecie. Tymon wymaga stałego zaopatrzenie w artykuły medyczne – zestawy infuzyjne do pompy, paski i igły do glukometru oraz do penów.

Basia Ambroży

Basia Sara Ambroży urodziła się 17.10.2003 r. jako wcześniak z wieloma dysfunkcjami m.in. z dysplazją kostną.

Wystąpiła u Niej osteroopoza wtórna, w wyniku której nastąpiło zmiażdżenie kręgów w kręgosłupie, wgniecenie postawy czaszki i co za tym idzie zmiany w pniu mózgu, a także ubytek słuchu i zaburzenia neurologiczne. Dolegliwości te wymagają bardzo drogiej suplementacji, potrzebne są aparaty słuchowe, rehabilitacja, liczne wyjazdy i wizyty u specjalistów.

Kuba Kiejnowski

17-letni Kuba Kiejnowski jest chory na encefalopatię z odkładaniem żelaza.

Ta choroba dotyka jedynie 40 osób w kraju i jest uwarunkowana genetycznie. Z powodu wysokich kosztów leczenia rodzina chłopca potrzebuje wsparcia.

W najbliższym czasie potrzeba zebrać środki na rehabilitację ok. 1 miliona złotych.

Alicja i Amelia Kotłowskie

Alicja Anna Kotłowska urodzona 15.10.2009 r. Ma prawostronny niedowład, padaczkę oraz wrodzoną wadę serca. Dziewczynka jest pod stałą opieką lekarzy - specjalistów. Regularnie musi brać właściwe leki.

 

Amelia Kotłowska urodzona 16.08.2014 rok ma wrodzoną wadę serca i musi brać systematycznie leki , by serduszko mogło ( dobrze ) właściwie funkcjonować.

Jarek Mazur

Jarek Mazur urodził się 2 czerwca 2004 roku z toksoplazmozą. Choroba ta spowodowała wodogłowie oraz padaczkę. Jarek jest także opóźniony w rozwoju w stopniu znacznym i ma stwierdzony autyzm. Chłopiec wymaga ciągłej rehabilitacji ze względu na bezwład prawej strony ciała (uraz po atakach padaczki).

Krystian Zakreta

Krystian Zakreta urodził się 26 listopada 1997 roku. Ma niedosłuch w stopniu znacznym. Kwalifikuje się na implant. Niepełnosprawność chłopca wynika z tego, iż urodził się w 28 tygodniu ciąży z wylewem III stopnia.

Bartosz Tessar

Bartek Tessar urodził się 5 lipca 2000 roku. Chłopiec jest po operacji kręgosłupa, wymaga ciągłej rehabilitacji w domu. Rehabilitacja wzmacnia chodzenie, które z każdym dniem daje znaczące efekty.

Maria Musińska

Marysia urodziła się z wadą OUN (Pachygyria). Jest to nieuleczalna choroba, która odziałowuje na funkcjonowanie całego organizmu. Chorobie podstawowej towarzyszy bardzo trudna postać padaczki lekoopornej – padaczka objawowa, wtórnie uogólniona wieloogniskowa, hipsarytmia.

Ataki padaczki są bardzo ciężkie niekiedy w jego wyniku konieczny jest transport do najbliższego szpitala z odziałem intensywnej opieki medycznej. Marysia nie chodzi, porusza się na wózku, wypowiada kilka podstawowych słów, porozumiewa się z nami za pomocą gestów Makaton oraz specjalistycznego programu do komunikacji alternatywnej.

Jest dzieckiem nawiązującym kontakt z otoczeniem. Marysia wymaga nieustannej opieki osoby dorosłej, czego konsekwencją jest rezygnacja z życia zawodowego jednego z rodziców. W minionym roku Marysia przeszła modyfikację niemalże wszystkich leków przeciwpadaczkowych dostępnych w Polsce.

Żaden z nich nie przyniósł nawet minimalnej poprawy. Radykalnym posunięciem Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie było wprowadzenie diety ketogennej. Stosowanie tej bardzo rygorystycznej diety jest niezwykle kosztowne, czasochłonne, wymaga poświeceń wszystkich domowników. Marysia wymaga nieustannej, intensywnej rehabilitacji ruchowej, logopedycznej. Pozostaje pod opieką Kliniki Neurologicznej i Genetycznej w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie oraz Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.

Walka o każdy następny lepszy dzień Marysi to bardzo ciężka praca, rehabilitacja, wszelkie terapie, konsultacje u specjalistów. Znaczna część domowego budżetu przeznaczana jest na leczenie i usprawnianie naszego dziecka. W chwili obecnej Marysia przebywa w Centrum Zdrowia Dziecka na oddziale neurologii i epileptologii. W wyniku ciężkiego stanu zastosowano leczenie przeciwobrzękowe mózgu, podjęto kolejne modyfikacje leczenia farmakologicznego Leczenie neurologiczne wiąże się z licznymi skutkami ubocznymi. W wyniku toksycznego uszkodzenia wątroby dziecko zostało objęte opieką Poradni Transplantologii i Chorób Wątroby.

Julka Kwasigroch

Julka Kwasigroch urodziła się 02.04.2008 rok z wadą serca, rozszczepem podniebienia, napięciem mięśniowym oraz PATAU (zespół Patau).

 


Zuzanna Kołecka

Zuzanna Kołecka urodziła się 8 lipca 2009 roku jako wcześniak (32 tydzień).Choruje na Dziecięce Porażenie Mózgowe oraz ma wadę wzroku. Jest pod kontrolą poradni rehabilitacyjnej oraz Poradni Leczenia Zeza w Olsztynie. Objęta jest wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność ruchową oraz upośledzenie w stopniu lekkim.

Mateusz Zadrożyński

Mateusz Zadrożyński urodził się 13.04.2010 roku. Choruje na autyzm dziecięcy. Wymaga stałej opieki lekarskiej i rehabilitacji logopedycznej.

Michał Broża

Michał Broża urodzony 05.02.2009 roku. Chłopiec choruje na małopłytkowość polegającą na niedoborze płytek krwi. Choroba ta polega na pojawianiu się wybroczyn w skórze i błonach śluzowych bez uprzedniego urazu, mogą pojawiać się również nawracające krwawienia z dziąseł, nosa oraz przewodu pokarmowego.

Najniebezpieczniejsze dla chłopca może być krwawienie do ośrodka układu nerwowego, co stanowi bezpośrednią przyczynę nieodwracalnych zmian w mózgu i może doprowadzić do śmierci dziecka. Chłopiec jest pod stałą opieką Kliniki Pediatrii Hematologii, Onkologii i Endokrynologii oddziału Hematologii w Gdańsku. Koszty leczenia Michała są bardzo wysokie.

Angela Świątkowska

Mam na imię Angela, urodziłam się 11.08.2009 r. z wadą głębokiego niedosłuchu. Od 3 miesiąca życia noszę aparaty słuchowe, które co kilka lat trzeba wymieniać. Zbieram na aparaty słuchowe, których koszt wynosi obecnie 6000 zł.

Agnieszka Tessar

Agnieszka Tessar urodziła się 13.04.2007 r. Od 15 miesiąca życia choruje na idiopatyczne zapalenie stawów. Jest pod stałą opieką Kliniki Reumatologii w Warszawie.

Maciej Czajkowski

Maciej Czajkowski - urodzony 25.01.2000 r.

Zachorował w 2005 roku na opryszczkowe zapalenie mózgu i w konsekwencji czego pojawiła się padaczka lekooporna. Mimo wszczepu stymulatora w Centrum Zdrowia Dziecka i wielokrotnej modyfikacji leczenia, Maciej ma w dalszym ciągu napady padaczkowe od 1 do 10 dziennie. Chłopiec wymaga stałej kontroli lekarskiej w specjalistycznych poradniach.

Maciej Rutecki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maciej Rutecki ur. 15.04.2003 r.

Urodził się z porażeniem mózgowym - obustronny przykurcz stawów kolanowych, skokowych i biodrowych. Wymaga ciągłej rehabilitacji i pobytów na turnusach rehabilitacyjnych, które są bardzo kosztowne (ok. 5000 zł. - dwutygodniowy turnus). Leczy się również w poradni gastrologicznej.

Mikołaj Machnio

Mikołaj Machniourodził się w październiku 2005 roku z podejrzeniem wady genetycznej – Zespołem Downa. Dodatkowo po urodzeniu zdiagnozowano odmę opłucnową, wadę serca – ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej (obecnie zaleczona), chłonkotok (zastój w krążeniu płucnym) i niedoczynność tarczycy. Cechą charakterystyczną Zespołu jest  również obniżone napięcie mięśni i wiązadeł, co powoduje, że dziecko jest opóźnione
w rozwoju fizycznym. Skutkuje to wadą postawy szczególnie sposobu chodzenia.
Dziecko od urodzenia, aż do końca życia musi być pod opieką wielu poradni specjalistycznych, między innymi: kardiologicznej, endokrynologicznej, okulistycznej ortopedycznej. Mikołaj uczęszcza na zajęcia rehabilitacji w wodzie na basenie z terapeutą, korzysta z pomocy specjalistów: pedagoga, psychologa a zwłaszcza neurologopedy, uczęszcza na zajęcia terapii sensorycznej SI. W chwili obecnej pogarsza się także wzrok – stwierdzony astygmatyzm - co powoduje częstą wymianę szkieł korekcyjnych.

 

Dzięki wczesnej interwencji leczniczo rehabilitacyjnej stale wzrasta poziom rozwoju intelektualnego, językowego, emocjonalnego, społecznego oraz sprawność ruchowa naszego dziecka a każda pomoc może się przyczynić do polepszenia jego kondycji.

 

Michał Korzeniewski

Michał Korzeniewski - urodzony 22.09.2012 r.

Jestem wcześniakiem 6 miesięcznym. Dziś mam 2 latka i jeszcze nie chodzę. Mam zaburzenia neurologiczne oraz opóźniony rozwój psychoruchowy. Potrzebuję wielu godzin rehabilitacji ruchowej.

Igor Święcki

IGOR ŚWIĘCKI - ur. 29.01.2004 roku urodził się z zespołem Downa. Wymaga: specjalistycznej opieki lekarskiej, rehabilitacji ruchowej (m.in. ćwiczeń na basenie), przyrządów do ćwiczeń rehabilitacyjnych oraz specjalnego obuwia.

Anielka Róża Wojciechowska

Anielka urodziła się 2 kwietnia 2013 roku.

Po niespełna miesiącu lekarze zdiagnozowali u dziewczynki mukowiscydozę. Mam niewydolność płuc i trzustki i dlatego jestem poddawana inhalacji oraz codziennie otrzymuję leki, których koszt miesięczny to 1000 złotych. Są miesiące, kiedy kwota 1000 złotych jest przekraczana.                                     Jestem pod kontrolą lekarzy specjalistów w Warszawie.

 

 


Konrad Klimek

Konrad ur.9.05.2012 r. z obniżonym napięciem mięśni po drgawkach noworodkowych - obserwacja w kierunku zespołów Harpchana.

Chłopiec jest pod stałą opieką specjalistyczną.

Vanessa Raczkowska

Vanessa Raczkowska urodziła się 23 czerwca 2004 roku.


- Mam 9 lat i choruję na mukowiscydozę - mówi dziewczynka. - Jestem pod kontrolą lekarzy - specjalistów w Gdańsku. Moi Rodzice wydają miesięcznie na leki dla mnie około 1000 złotych.

Wojtek Hofman

Wojtuś urodził się 9 grudnia 2011 roku. Lekarze stwierdzili brak lewej nerki, napięcie mięśniowe, niedoczynność tarczycy oraz głęboką krótkowzroczność. Chłopiec potrzebuje okularów korekcyjnych.

W grudniu 2012 roku zdiagnozowano u Wojtka makrogłowie i lekkie niedotlenienie mózgu. Chłopczyk jest pod stałą opieka lekarzy. Większość wizyt i badań jest wykonywana – niestety – prywatnie.

Kacper Bagrowski

Kacper urodził się 17.03.2003 roku z dysplazją bioderka i z kręczem szyi. Leczenie jednego pogłębiało drugie schorzenie. Lekarze byli zgodni co do tego, że najpierw mamy leczyć bioderko. Biodra ma już zdrowe, pozostał kręcz, czyli jeden mięsień szyi jest krótszy, a bez rehabilitacji główkę trzyma krzywo i może mieć asymetryczną twarz w przyszłości, więc ćwiczenia, które ma (rozciągające i "wyciągające" ) są bardzo ważne.

Seweryn Krakowiak

Seweryn urodził się 27 czerwca 2007 roku. Przeszedł 3 operacje serca. Choruje także na Zespół Fallota oraz nadwzroczność. Jest pod stała opieką lekarzy z Oddziału Klinicznego Kardiologii i Pediatrii Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie. Chłopczyk potrzebuje wsparcia finansowego, ponieważ jego leczenie sporo kosztuje.

Julka Kalinowska

Julka urodziła się 14 marca 2004 roku.  Dziewczynka od urodzenia choruje na wadę serca i nerek oraz niedoczynność tarczycy i niedosłuch. Bardzo potrzebny jest jej aparat słuchowy z systemem wspomagającym nauczyciela.

 

Więcej…

Ania Gronek

Ania urodziła się 21 listopada 2005 roku. Od 3 tygodnia życia choruje na koślawość lewego stawu kolanowego, skrócenie kości udowej o 5 cm, a także osteoporozę i skoliozę kręgosłupa.

Jest to stan po sepsie i gronkowcu złocistym. Potrzebuje waszego wsparcia finansowego, aby kontynuować leczenie.

Kubuś Karaim

Kubuś urodził sie 28 marca 2008 roku ze stopami końsko-szpotawymi oraz zaćma wrodzoną z powikłaniami. Potrzebne sa fundusze na wizyty i dojazdy do lekarzy specjalistów w Warszawie i Katowicach. Kubuś potrzebyje równiez soczewki i buty korekcyjne.

Julita Fafińska

Dziewczynka urodziła się 3 listopada 2005 roku z wodogłowiem wrodzonym. Ma także wadę wrodzoną - stopa końsko-szpotawa. Choruje także na padaczkę i przepuklinę oponowo-rdzeniową. Przebyła operację nóżek, ale niezbyt udaną. Powinna przejść kolejne w Poznaniu lub Warszawie, ale ze względów materialnych nie może.

Kacperek Kuźmiak

 

 

 

 

 

Urodzony 02.03.2007r. Zdiagnozowano autyzm dziecięcy i w związku z tym wymaga stałej opieki lekarskiej i ciągłej rehabilitacji. Zaczyna, co prawda powoli, robić postępy.

Grześ, Krzyś i Madzia Witkowscy

Grześ 2004 Krzyś 2007 Madzia 2010. RODZEŃSTWO, które jest pod stałą opieką lekarzy, rehabilitantów ze względu na schorzenia (m.in. nózki końsko-szpotawe), a rodzina znajduje się w trudnej sytuacji finansowej.

Ola Warmińska

Urodzona 08.10.2001r. W wyniku pozapalnego uszkodzenia mózgu nastąpiła ślepota obu oczu, głuchota obuuszna i padaczka objawowa.

Szymek Stachura

Urodzony 01.03.2009r. Choruje na chorobę Hirschprunga (choroba jelit). Jest dzieckiem leżącym. Dwa razy w miesiącu stan jego zdrowia jest kontrolowany przez lekarzy z Oddziału Dziecięcego Szpitala Wojewódzkiego w Olsztynie.

Kacper Waszelewski

Urodzony 22.07.2010r. Wymaga stałej opieki lekarskiej i ciągłej rehabilitacji, ponieważ urodził się z rozszczepem kręgosłupa i wodogłowiem wrodzonym.

Kinga i Norbert Nawroccy

Urodzeni 19.06.2007r. Są wcześniakami urodzonymi w 28 tygodniu ciąży i dlatego wymagają stałej opieki lekarzy i rehabilitacji. Wskazane są pobyty na turnusach rehabilitacyjnych np. w Zabawce, gdzie dwutygodniowy pobyt na turnusie kosztuje ok. 2000 zł.

 

 

Urodził się 23.03.1997r. Zachorował na początku 2006 roku na ostrą białaczkę limfoblastyczną C 91.0. Choruje również na niedoczynność tarczycy.

Łukasz Łużyński

Urodził się 14.06.2003r. Kiedy miał niespełna 5 lat, stwierdzono ostrą białaczkę limfoblastyczną typu pre-B cala(+). Jest pod kontrolą lekarzy - onkologów w Olsztynie.

Franek Gnaczyński

 

 

 

 

Urodził się 02.02.2005 r. Kiedy miał pół roku zachorował na cukrzycę typu 1. Pieniądze zgromadzone na koncie dziecka zostaną przeznaczone na zakup osprzętu i leczenie cukrzycy.

Kubuś Czychewicz

Urodzony 03.05.2004r. Urodził się z wadą serca,  a około czwartego tygodnia miesiąca życia zdiagnozowanego padaczkę i czterokończynowy niedowład. Przeszedł operację nóżek w Poznaniu. Potrzebna jest zwiększona liczba godzin rehabilitacji. Co pozwala mieć nadzieję,  że chłopczyk będzie chodził.

Aleks Behrendt

 

 

 

Urodzony 24.03.2004r. W drugim tygodniu swego życia zachorował na bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i w wyniku ciągłej rehabilitacji i kontroli u lekarzy specjalistów w Olsztynie. Ostatnio stan jego zdrowia uległ znacznie poprawie, poprzez stały kontakt z psem- zaczyna więcej mówić itd.

Alan Brzozowski

 

Alan przyszedł na świat 30.07.2008 r. Jest dzieckiem urodzonym w 26 tygodniu. Rozpoznano u niego mózgowe porażenie dziecięce. Jest pod stałą opieką lekarzy, psychologa. Chłopiec uczęszcza na turnusach rehabilitacyjnych, które niestety kosztują ok. 2,5 tysiąca złotych. 2 tygodnie po każdym turnusie zauważalna jest mała poprawa, ale dla rodziców to ogromne szczęście.