• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Miłosz Wysocki

Miłosz Wysocki urodził się 28.06.2017 r.

Od 2 doby życia zaobserwowano drżenie kończyn dolnych i górnych jak również mniejsza aktywność, bladość, smutek, brak płaczu, szmery skurczowe pod sercem, opadnięty prawy kącik ust,  asymetryczne ułożenie głowy. Ze względu na zły stan zdrowia dziecko zostało przewiezione na Oddział Patologii Noworodka w Olsztynie. U dziecka stwierdzono niedotlenienie wewnątrzmaciczne, DA i FO , Encefalopatię niedokrwienno-niedotleniową, mózgowe porażenie dziecięce.

Miłosz został zaliczony do osób niepełnosprawnych z symbolem 10-N. Od chwili urodzenia wymaga stałej opieki, rehabilitacji, koniecznego zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze i konieczność stałego leczenia u lekarzy specjalistów.