• Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA ROK 2015

Email Drukuj PDF

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

ZARZĄDU ODDZIAŁU MIEJSKO — GMINNEGO

TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI W IŁAWIE

ZA ROK 2015

 


 

„Działalność Towarzystwa opiera się na pracy społecznej i ochotniczej członków i wolontariuszy” § 5 pkt.1 Dział I Statut Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

W dniu 12 lutego 2015 roku odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Iławie i w wyniku wyborów powołano Zarząd, który – po ukonstytuowaniu się - pracował w roku 2015 w następującym składzie:

 1. Krystyna Rychlik – Prezes
 2. Daniela Orzechowska – Wiceprezes
 3. Anna Standarska - Wiceprezes
 4. Bożena Michalska – Suchocka – Sekretarz
 5. Wioletta Róg – Skarbnik
 6. Marzena Gauze - Członek
 7. Agnieszka Karulska - Członek
 8. Dorota Marciniak - Członek
 9. Jolanta Stasiak – Członek

 

Na tym Zebraniu wręczono okolicznościowe Statuetki i Podziękowania na mocy Uchwały Nr 8 z dnia 11 grudnia 2014 roku - z okazji 95 rocznicy powstania TPD w Polsce - długoletnim członkom TPD w Iławie ( wzięto pod uwagę staż – przynajmniej 10 lat), Sympatykom, Darczyńcom a także innym Podmiotom np. sklepom sieci Biedronka czy Lidla.

Członkowie Zarządu spotykali się w ubiegłym roku dwa razy w tygodniu tj. w każdą środę i czwartek. W czasie tych dyżurów spotykali się z rodzicami chorych dzieci. Udzielali im porad rodzinnych, pomocy m.in. w postaci przekazywania otrzymanych od ludzi dobrej woli odzieży, zabawek, książeczek czy gier itp.

 

I. Zarząd w minionym roku podjął następujące Uchwały:

 

–                   Uchwała Nr 1 z dnia 08 stycznia 2015 r. ws. udostępnienia konta Pani Ewie Korowickiej – pielęgniarce ze Szpitala Powiatowego w Iławie, która zachorowała na białaczkę.

–                   Uchwała Nr 2 z dnia 04 lutego 2015 r. ws. dodatniego wyniku finansowego za rok 2014.

–                   Uchwała Nr 3 z dnia 24 września 2015 r. ws. zabezpieczenia środków ze zbiórek publicznych, darowizn i 1% odpisu od podatku na bieżące cele statutowe Towarzystwa.

–                   Uchwała Nr 4 z dnia 07 października 2015 r. ws przeksięgowania na konto ogólne kwot, które wpłynęły w latach poprzednich ze wskazaniem na osoby, które nie były i nie są naszymi podopiecznymi, np. zmarły lub nie wymagają dalszego leczenia.

 

II. Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Iławie realizował w 2015 roku – tak jak w latach poprzednich – zadania statutowe poprzez:

„udzielanie rodzicom pomocy w sprawowaniu opieki nad dzieckiem, … leczeniu, rehabilitacji i terapii dzieci ...” § 7 pkt 5 Dział II Statutu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

a) był realizowany poprzez stałe udostępnienie rodzicom konta Towarzystwa w Banku Spółdzielczym w Iławie na zbieranie środków na leczenie, rehabilitację dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych – na wniosek rodzica chorego dziecka.

Na ogólną liczbę dzieci 66 – naszych podopiecznych - 35 dzieci miało swoje subkonta w roku 2015.

 

b) zgodnie z § 6 pkt. 7 Działu II Statutu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci „łagodzenie skutków ubóstwa rodzin wychowujących dzieci i zapobieganie ich marginalizacji „była udzielana pomoc rodzinom znajdujacym się w trudnej sytuacji życiowej:

- w tym rodzinom wielodzietnym,

- matkom/ojcom samotnie wychowującym swoje dzieci,

- rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej z powodu choroby dziecka lub jego niepełnosprawności.

 

Te rodziny otrzymały od Towarzystwa wsparcie w postaci paczek żywnościowych:

* z przeprowadzonej zbiórki pod hasłem „Podziel się Posiłkiem” w dniu 03 października 2015 roku w iławskich sklepach w ilości 1583, 26 kg. otrzymało paczki żywnościowe 116 rodzin, w których jest 318 dzieci

 

- rodzina pełna wychowująca chore dziecko

ilość rodzin – 21

członków rodzin – 109 w tym - 67 dzieci

- rodzina pełna

ilość rodzin – 41

członków rodzin – 204 w tym - 122 dzieci

- samotny rodzic wychowujący chore dziecko

ilość rodzin – 21

członków rodziny – 70 w tym – 49 dzieci

- samotny rodzic

ilość rodzin – 33

członków rodzin – 113, w tym – 80 dzieci

 

W czasie przeprowadzania zbiórek żywności „Podziel się Posiłkiem” oraz grudniowej, przedświątecznej – w iławskich sklepach: Biedronkach ( ul. Smolki, ul.Ostródzka, ul.Królowej Jadwigi, Lidlu oraz Kauflandzie - jej zwożenia, segregacji oraz przygotowania i wydawania paczek żywnościowych pracowali:

 • członkowie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Iławie,
 • wolontariusze – uczniowie Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 2
 • wolontariusze – iławscy harcerze
 • 3 wolontariuszy - osadzeni z Zakładu Karnego w Iławie
 • pan kierowca z iławskiego MOPS-u, który zwoził żywność

 

 

* z przeprowadzonej zbiórki żywności w iławskich sklepach w dniach 4 – 5 grudnia w ilości 2378, 60 kg paczki otrzymały:

 

–                   rodziny wielodzietne:

ogólna ilość osób w rodzinie - 210; w tym dzieci – 144

w tym rodziny niepełne:

ogólna ilość osób w rodzinie – 64; w tym dzieci - 50

 

–                   rodziny niepełne:

ilość osób w rodzinie - 71; w tym dzieci - 44

 

–                   rodziny, w których jest chore dziecko:

ogólna ilość osób w rodzinie – 209; w tym dzieci – 130

w tym rodziny niepełne:

ilość osób w rodzinie – 73; w tym dzieci – 51

 

–                   rodziny pełne:

ilość osób w rodzinie – 124; w tym dzieci – 57

 

Paczki żywnościowe otrzymało 614 osób; w tym 375 dzieci.

 

Rodziny, które otrzymały paczki żywnościowe, zostały wytypowane przez pedagogów szkolnych iławskich szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz Zarząd Oddziału TPD w Iławie

W sytuacjach szczególnych była również kupowana żywność rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej

Potrzebującym rodzinom przekazywana była również odzież dziecięca, zabawki, gry planszowe, książeczki, sprzęt agd, meble, itp., które przekazywali anonimowi Darczyńcy.

Wg. § 7 pkt. 5 Działu II Statutu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci „udzielanie  rodzicom pomocy w sprawowaniu opieki nad dzieckiem, wychowaniu … leczeniu,  rehabilitacji i terapii dzieci...” udzielano pomocy finansowej rodzinom m.in. poprzez dokonywanie zakupu leków, sprzętu rehabilitacyjnego; opłacania: rehabilitacji, turnusów rehabilitacyjnych, rehabilitacji na basenie, noclegów rodzica w czasie pobytu z dzieckiem w szpitalu.

 

III. Sposoby pozyskiwania i gromadzenia funduszy na realizację zadań statutowych.

 

Fundusz realizacji zadań statutowych stanowią:

 

 1. Składki członkowskie                         904,00 zł.
 2. Darowizny od osób prawnych                  1 340,00 zł.
 3. Darowizny od osób prywatnych     3 321,02 zł.
 4. 1 % odpisu od podatku                           73 969,17 zł.
 5. Odsetki bankowe                             1 194,24 zł.
 6. Zbiórki społeczne                                     18 492,33 zł.
 7. Dotacje                                            4 000,00 zł.
 8. Zbiórka nakrętek plastikowych                 4 401,00 zł.

-----------------------------------------------

Ogółem                                         107 621,76 zł

 

IV. Działania członków Zarządu i Oddziału TPD w Iławie były prowadzone zgodnie z § 7 pkt. 18 Dział II Statutu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci „pozyskiwanie i gromadzenie środków materialnych i funduszy na działalność statutową Towarzystwa, prowadzenie działalnosci charytatywnej”.

 

a) W tym celu zostały przeprowadzone następujące zbiórki pieniędzy do puszek zaplombowanych i opatrzonych opaską, na której zamieszczano informacje o celu danej zbiórki:

 

 • W dniu 19 stycznia podczas spektaklu „Bajkowa opowieść ze śnieżnej krainy” w Kinoteatrze „Pasja” nauczyciele z Przedszkola Miejskiego w Iławie zebrali kwotę 945,61 zł. na leczenie Michała Broża.
 • Uczniowie Gimnazjum Nr 2 w Iławie przeprowadzili akcje charytatywne na rzecz naszych podopiecznych : - w dniu 13 lutego podczas tzw. „Tłustego Czwartku Gimnazjum Nr 2 zebrali na rzecz chorej na mukowiscydozę Anielki Wojciechowskiej kwotę 184,00 zł. - w dniu 18 lutego z okazji tzw. Walentynek zebrano na rzecz chorego Michała Broża kwotę 75,08 zł.
 • w dniu 22 marca w czasie Charytatywnego Turnieju Halowej Piłki Nożnej zorganizowanego przez Młodzieżową Radę Powiatu Iławskiego zebrano na rzecz chorej na mukowiscydozę Anielki Wojciechowskiej kwotę 324,60 zł.
 • w dniu 16 kwietnia odbyły się Międzyszkolne Igrzyska Sportowe, na których były zbierane pieniądze na zakup materacy do tańca dla tańczącychdzieci.
 • w dniu 29 maja wpłynęła kwota 730,14 zł. przekazana na leczenie Bartka Pelca przez Agencję prowadzoną w Lubawie przez Radosława Grifina. Kwotę tę uzyskano z przeprowadzenia koncertu zespołu „Weekend”.
 • w dniu 29 czerwca podczas Festynu Charytatywnego w Wikielcu „Gramy dla Kacperka” na rzecz chorego Kacperka Waszelewskiego, na jego leczenie i rehabilitację zebrano kwotę 10 207,82 zł.
 • w dniu 4 lipca w czasie Festiwalu Smoczych Łodzi na akwenie Małego Jezioraka zebrano na specjalistyczny wózek dziecięcy dla chorej Marysi Musińskiej kwotę 715 zł.
 • w dniu 6 lipca podczs Rajdu Pływackiego wokół Małego Jeziorka zebrano kwotę 569,55 zł. na zakup specjalistycznego wózka dziecięcego potrzebnego chorej Marysi Musińskiej.
 • W dniu 11 lipca – z inicjatywy Pana Ziółkowskiego zorganizowano Rajd Rowerowy wokół Małego Jezioraka – i w czasie jego trwania zebrano kwotę 940,00 zł. na zakup specjalistycznego wózka dla chorej Marysi Musińskiej.
 • w dniu 26 lipca – w czasie Międzynarodowego Festiwalu Folkloru w Iławie – na terenie Amfiteatru zebrano kwotę 465, 45 zł. na rzecz dziewczynek chorych na mukowiscydozę Anielki Wojciechowskiej i Vanessy Raczkowskiej.
 • 19 października w Hali Sportowo-Widowiskowej ICSTiR odbyłsię Turniej Halowej Piłki Nożnej zorganizowany przez Stowarzyszenie Iławskich Patriotów, w czasie którego zebrano kwotę 810 zł na leczenie Anielki Wojciechowskiej, dziewczynki chorej na mukowiscydozę.
 • 6 grudnia grupa motocyklistów tzw. „MOTOMIKOŁAJE” zorganizowała imprezę charytatywną w Galerii Jeziorak, w czasie której zebrano pieniądze na leczenie Michała Broża w kwocie 1252,67 zł.
 • 6 grudnia na terenie Pływalni Miejskiej w czasie Mikołajkowych Zawodów Pływackich zebrano kwotę 181,50 zł. z przeznaczeniem na doskonalenie pływania Mikołaja Musińskiego.
 • 23 grudnia na terenie Galerii Jeziorak z inicjatywy uczniów iławskich szkół należących do zespołu Theme Deus działającego przy Kościele Chrystusa Króla Wszechświata, a szczególnie Konrada Pszczółkowskiego odbył się w Galerii „Jeziorak” dwugodzinny Koncert kolęd, w czasie którego wolontariusze Towarzystwa zebrali kwotę 774,26 zł., wręczając Darczyńcom świąteczne bombki z logo Galerii Jeziorak otrzymane od Pani Dyrektor tego obiektu handlowego - na rzecz niepełnosprawnej Ani Gronek.

W czasie przerw Krystyna Rychlik informowała klientów Galerii „Jeziorak” o pracy, zadaniach i celach Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Iławie, które w 2018 roku będzie obchodzić 50- lecie działalności na terenie Iławy i powiatu iławskiego. Prosiła też o przekazywanie 1% odpisu od podatku na rzecz potrzebujących.

W tych zbiórkach brali udział członkowie Zarządu i Oddziału w osobach:

Dorota Marciniak, Daniela Orzechowska, Anna Standarska, Halina Meredyk,  Agnieszka Karulska, Bożena Michalska-Suchocka, Liwia Gauze oraz Natalia Dymowska i Małgorzata Foj.

 

b) zgodnie z § 7 pkt. 11 Dział II Statutu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci „zagospodarowanie czasu wolnego oraz wakacyjnego wypoczynku dla dzieci, ...” zorganizowano zajęcia w czasie wakacji pod hasłem „Radosne wakacje” dla 20 dzieci.

 

W czasie tych zajęć dzieci:

 • poznały fragment historii Iławy opowiedziany w czasie spaceru po mieście przez iławskiego przewodnika Pana Darka Paczkowskiego oraz weszły na ratuszową wieżę, skąd podziwiały panoramę Iławy,
 • pracowały „artystycznie' w Galerii Artystów SART pod okiem Pani Anieli Żmijewskiej, wykonując rysunki różna techniką,
 • bawiły się na pikniku w gospodarstwie agroturystycznym w Gardzieniu, gdzie nie mogło zabraknąć kiełbasek z grilla oraz przejażdżki po okolicznym lesie,
 • wesoło spędziły czas na grach i zabawach pod lasem na działce rekreacyjnej,
 • dużo śmiechu było podczas pobytu na kręgielni,
 • atrakcją był pokaz „czarodzieja”- najmłodszego magika w Polsce Macieja Szymańskiego,
 • przebywały też na plaży, kąpały się w Jezioraku oraz na basenie,
 • wizyta w Szkole Kapitanów Żeglugi Wielkiej w Kamionce też dzieci zainteresowała.

 

 

V. Koszty prowadzenia biura wyniosły ogółem 10 161,33 zł.

 

 1. materiały biurowe                                     452,82 zł
 2. telefon                                              900,00 zł
 3. delegacje członków Zarządu             225,00 zł
 4. internet                                            117,93 zł
 5. koszty bankowe                               241,92 zł
 6. znaczki pocztowe                             114,20 zł
 7. wynagrodzenie księgowej-brutto     4 800,00 zł
 8. składki ZUS                                     866,88 zł
 9. promocja TPD                               2 139,88 zł
 10. klucze do szafek,biurek                      81,00 zł
 11. pozostałe koszty                              224,10 zł.

 

VI. Wydatki na cele statutowe w roku 2015:

 1. leki                                                           25 091,46 zł
 2. dojazdy do lekarzy                                     3 910,05 zł
 3. rehabilitacja                                             24 372,09 zł
 4. badania lekarskie i laboratoryjne               1 813,00 zł
 5. okulary                                                      2 518,85 zł
 6. imprezy dla dzieci                                      4 492,49 zł
 7. pobyt opiekuna z dzieckiem w szpitalu        630,00 zł
 8. udział w projekcie PS0UU                         4 500,00 zł
 9. rehabilitacja na basenie                                       1 320,00 zł
 10. zakup żywnosci                                            672,49 zł
 11. transport mebli                                               50,00 zł
 12. wózek inwalidzki                                                 7 790,00 zł
 13. przybory i podręczniki szkolne                     609,13 zł
 14. sprzęty                                                       2 129,01 zł
 15. projekt: zajęcia wakacyjne                         1 951,91 zł
 16. dotacja: zajęcia wakacyjne                         4 000,00 zł

------------------------------------------------------------------

Razem         83 850,48 zł

 

VII. Zarząd Oddziału Miejsko -Gminnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Iławie realizował § 7 pkt.1 Dział II Statutu Towarzystwa Przyajciół Dzieci poprzez „współpracę z organami władzy publicznej, administracją rządową, samorządami, kościołami, … , instytucjami i organizacjami pozarządowymi, z pracodawcami oraz środkami masowego przekazu”

1. Urzędem Miasta Iława oraz Burmistrzem Miasta Iława poprzez:

 • bezpłatne udostępnienie pomieszczenia na działalność statutową Stowarzyszenia w Ośrodku Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie przy ulicy Chełminskiej
 • umożliwienie dostępu do telefonu, faksu, ksera, internetu, itp.,
 • członkowie TPD byli zapraszani na Koncert Noworoczny,
 • realizację zadania zleconego przez Burmistrza Miasta Iława na zorganizowanie wypoczynku letniego pod hasłem „Radosne wakacje” dla 20 dzieci – uczniów iławskich szkół.

 

2. Starostwem Powiatowym:

 • które włączyło Nas – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejsko-Gminny w Iławie – w aktywnie działające Stowarzyszenia Powiatu Iławskiego
 • Krystyna Rychlik – Prezes iławskiego Oddziału TPD – jest członkiem Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Iławskiego i uczestniczy w posiedzeniach komisji rozpatrujących wnioski Stowarzyszeń o dotacje,
 • członkowie Stowarzyszenia byli zapraszani na Koncert Noworoczny,

 

3. Ośrodkiem Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie.

- udostępnia pomieszczenia na gromadzenie żywności zebranej w iławskich marketach w czasie zbiórki „Podziel się Posiłkiem” oraz zbiórki przedświątecznej,

- umożliwia dostęp do telefonu, faksu, internetu,

- kierujemy zainteresowanych rodziców do pracujących w Ośrodku pedagogów, terapeutów czy psychologów.

- udostępnia pomieszczenie na biuro Oddziału Miejsko-Gminnego TPD,

- Udostepnia pomieszczenie na gromadzenie zabawek, gier, odzieży dla dzieci

 

4. Centrum Organizacji Pozarządowych Powiatu Iławskiego:

 • członkowie Stowarzyszenia uczestniczyli w spotkaniach, szkoleniach i konferencjach dotyczących pracy w stowarzyszeniu oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 

5. Związkiem Harcerstwa Polskiego:

 • 15-20 harcerzy pracuje przy zbiórkach żywności „Podziel się Posiłkiem” oraz przedświątecznej, grudniowej – zachęcając klientów marketu do zakupu żywności na rzecz potrzebujących oraz jej zwiezieniu,

 

6. Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Pomocy Społecznej w Iławie:

 • zabezpiecza samochód wraz z kierowcą na zwożenie żywności zebranej w iławskich marketach przez wolontariuszy w czasie zbiórek żywności „Podziel się Posiłkiem” oraz przedświątecznej – grudniowej,
 • kieruje do Nas rodziny, którym przepisy nie pozwalają pomóc, np. przekroczenie progu finansowego – dochodu na osobę w rodzinie,
 • wspólnie zorganizowaliśmy piknik z okazji Dnia Dziecka i XVI Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny, na którym spotkały się trzy pokolenia – dzieci, rodzice i dziadkowie.

Atrakcją było również – oprócz gorących kiełbasek z grilla, pizzy, lodów, slodyczy i owoców – losowanie maskotek przygotowanych przez członków Zarządu Jolantę Stasiak, Marzenę Gauze, Dorotę Marciniak.

Na zakończenie pikniku wylosowane maskotki dzieci zabrały do domu

 • W dniu 7 grudnia dzieci, uczęszczające do świetlicy MOPSiK, otrzymały paczki świąteczne ze słodyczami i owocami, a pieniądze na ten cel zostały uzyskane z Projektu „Motowalki 2015”

 

7. Samorządową Szkołą Podstawową nr 2 w Iławie:

 • każdego roku przed Świętami Bożego Narodzenia (od 2003 roku) pojawiają się w siedzibie Towarzystwa nauczyciele Katarzyna Dobielska (TPD), Róża Nitkowska (TPD) - wraz z grupą uczniów z tejże Szkoły i przynoszą „paczkę świąteczną” a w niej jest odzież, książki, słodycze, zabawki i oczywiście żywność, która jest przekazywana potrzebującym rodzinom.
 • Pedagog tejże Szkoły – Pan Michał Lenckowski przygotowuje listę rodzin, którym są wydawane paczki żywnościowe ze zbiórki „Podziel się Posiłkiem” i grudniowej, przedświątecznej,
 • uczniowie wraz z nauczycielami zbierają nakrętki dla Kacperka Waszelewskigo, naszego podopiecznego,
 • Pani Teresa Krzywkowska – katechetka przynosi do siedziby TPD żywność, środki czystości i higieny z przeznaczeniem dla potrzebujących rodzin.

 

8. Samorządową Szkołą Podstawową nr 3 w Iławie:

 • nauczycielka religii - Pani Monika Krzywkowska przynosi dary dla potrzebująch rodzin w postaci środków czystości, środków higieny, zabawek czy żywności, które otrzymuje od uczniów i ich rodziców
 • pedagodzy tejże Szkoły przygotowują listę rodzin, którym są wydawane paczki żywnosciowe ze zbiórek żywności „Podziel się Posiłkiem” i grudniowej, przedświątecznej,
 • uczniowie zbierają nakrętki dla naszego podopiecznego Kacperka Waszelewskiego.

 

9. Samorządową Szkołą Podstawową nr 4 w Iławie:

 • Pedagog tejże Szkoły, Pani Justyna Sztachańska przygotowuje wspólnie z Komisją listę rodzin, którym zostaną wydane paczki żywnościowe ze zbiórek „Podziel się Posiłkiem” oraz przedświątecznej, grudniowej.

 

10. Gimnazjum Samorządowym nr 1 w Iławie:

 • prężnie działają wolontariusze, którymi opiekuje się Wicedyrektor tejże Szkoły Pani Wioletta Karwat i nauczycielka Pani Krystyna Rzepka,
 • 30 – 40 uczniów jest wolontariuszami w czasie zbiórek żywności - „Podziel się Posiłkiem” i grudniowej, przedświątecznej,
 • pani pedagog Iwona Makowska (TPD) przygotowuje listy rodzin, którym są wydawane paczki żywnościowe ze zbiórek: „Podziel się Posiłkiem” oraz grudniowej, przedświątecznej.

 

11. Gimnazjum Samorządowym Nr 2 w Iławie:

 • 10-15 uczniów tejże Szkoły jest wolontariuszami w czasie zbiórek żywności „Podziel się Posiłkiem” oraz przedświątecznej, grudniowej,
 • Pedagog tejże Szkoły Pani Magdalena Lewkiewicz (TPD) przygotowuje listę rodzin, którym zostaną przekazane paczki żywnościowe ze zbiórek „Podziel  się Posiłkiem” i grudniowej, przedświątecznej,
 • uczniowie zbierają nakrętki dla naszego podopiecznego Kacperka Waszelewskiego

 

12. Iławskim Centrum Kultury:

 • uzyskujemy pomoc w przygotowaniu plakatów na imprezy charytatywne, ulotek czy opasek – informujących o celu zbiórki, o działaniach statutowych naszego Towarzystwa - na puszki do zbiórek pieniędzy,
 • udostępnianie Kinoteatru „Pasja” na przeprowadzenie zbiorek pieniędzy na potrzebujące, chore dziecko, które potrzebuje finansowego wsparcia.

 

13. Iławskim Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji:

 • udostępnianie hali sportowej na przeprowadzenie imprezy charytatywnej na rzecz chorego dziecka.

 

14. pedagogami, nauczycielami z iławskich szkół podstawowych i gimanazjalnych:

 • przygotowywanie list rodzin, którym będą przekazane paczki żywnościowe ze zbiórek żywności,
 • przekazywanie informacji o rodzinach, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, a którym wskazane byłoby udzielenie pomocy.

15. kuratorami sądowymi:

 • którzy w razie potrzeby służą doradztwem i informacjami w sprawach dotyczących dzieci i ich rodzin w trudnej sytuacji, w szczególnych sytuacjach życiowych rodziny.

 

16. Stowarzyszeniem „Amazonki”:

 • którego członkowie wspomagają nasze podopieczne rodziny, przekazując odzież dziecięcą i dla dorosłych, zabawki, itp.
 • członkowie Towarzystwa uczestniczą w spotkaniach wigilijnych,
 • biorą udział w organizowanych przez IKA „Amazonki” Marszach Życia i Nadziei”

 

17. Stowarzyszeniem im. Zbigniewa Noconia „Pomocni Ludziom Rucewo” w ośrodku dla bezdomnych

 • przekazywanie odzieży dziecięcej, obuwia, słodyczy, zabawek, jeżeli w ośrodku przebywają 3 matki z niemowlętami.

 

18. Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Iławie:

 • współrealizowano zadanie w ramach Centrum Wspierania Aktywności Osób Niepełnosprawnych w okresie od 05.03.2015r. do 31.12.2015r. W czasie realizacji zadania m.in. 67 dzieci skorzystało wraz z rodzicami i opiekunami prawnymi z pomocy lekarza specjalisty rehabilitacji ruchowej i fizjoterapeuty realizującego zlecenie.

 

19. Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportów Wodnych

 • dokonano zakupu nagród dla dziecięciu najmłodszych uczestników XXXI Regat Pomarańczowych im.Mariana Skubija – Mistrzostw Polski Klasy Opymist. Są to regaty, w których biorą udział zawodnicy do lat 9 z całej Polski.

 

20. Stowarzyszeniem Szkoła Pływania „ORKA”

 • w czasie imprez organizowanych przez „ORKĘ” reklamowaliśmy nasze Stowarzyszenie, wystawiając nasz ROLUAP w holu Pływalni, rozdając ulotki, zakładki do książek z informacjami o działaniach naszego Stowarzyszenia z prośbą o przekazanie 1% odpisu od podatku na rzecz naszych podopiecznych. Fundowaliśmy słodycze dzieciom – uczestnikom takich imprez pływackich jak:

 

- zawody pływackie „Warmia i Mazury Pływają”, które odbywały się w 2015 roku cyklicznie tj. w każdą pierwszą niedzielę miesiąca i każdorazowo startowało około 120 uczestników w różnym wieku.

Współorganizatorem było Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji.

 

- w dniu 06 grudnia 2015 roku odbyły się Pływackie Zawody Osób Niepełnosprawnych Umysłowo. W zawodach startowało 50 uczestników z

Ośrodków Szkolno-Wychowawczych z Iławy, Ostródy, Elbląga i Olsztyna.

Współorganizatorem był Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Iławie.

 

21. Caritasem przy Kościele św.Alberta

 • wspólnie pomagamy potrzebującym rodzinom w zakresie zakupu leków, żywności, środków higieny i czystości,
 • zakupiono 50 paczek świątecznych ze słodyczami dla najmłodszych dzieci.

 

22. Parafią NMP Niepokolanego Poczęcia tzw. Białym Kościele

 • na ogrodzeniu przy Kościele został umieszczony baner (logo TPD, KRS Oddziału Miejsko-Gminnego TPD w Iławie) - nieodpłatnie - z informacją dotyczącą przekazywania 1% odpisu od podatku na rzecz chorych i potrzebujących dzieci, podopiecznych TPD.
 • Włączyliśmy się w przygotowanie 170 paczek świątecznych ze słodyczami

dla młodszych dzieci, głównie uczniów Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Iławie.

 

23. Zakładem Karnym w Iławie

 • 3 osadzonych – wolontariuszy pracuje przy zbiórkach żywności, którą m.in. zwożą z iławskich sklepów, segregują i przygotowują paczki dla rodzin wskazanych przez pedagogów szkolnych i rodzin, podopiecznych TPD,
 • osadzeni zbierają w Zakładzie nakrętki dla naszego podopiecznego Kacperka Waszelewskiego,
 • 3 osadzonych regularnie przekazuje drobne kwoty na działalność statutową.

 

24. Bankiem Żywności w Olsztynie

 • Jesteśmy głównym organizatorem zbiórek żywności na terenie Iławy - „Podziel się Posiłkiem” oraz grudniowej, przedświątecznej - z ramienia Banku Żywności w Olsztynie,
 • otrzymujemy ulotki, plakaty oraz identyfikatory dla wolontariuszy zbierających żywność w iławskich sklepach,
 • odbyło się spotkanie w dniu 12 listopada w siedzibie TPD w Iławie z przdstawicielami Banku Żywności w Olsztynie. Panie podzieliły się swoimi doświadczeniami odnośnie m.in.zbiórek żywności, ich rozreklamowania.

 

25. Iławskimi mediami:

 • Dziennikarze iławskich mediów – tygodników i radia – towarzyszyli nam bardzo często w czasie realizowania zadań statutowych m.in. na imprezach charytatywnych, organizowanych na rzecz naszych podopiecznych. Szczególnie dziennikarze „Kuriera Regionu Iławskiego” zamieszczali na łamach tygodnika artykuły o naszych dzieciach.
 • Przedstawiali sylwetki potrzebujących dzieci.
 • Apelowali o pomoc dla chorych i niepełnosprawnych dzieci, podając numer konta w Banku Spółdzielczym w Iławie.
 • Informowali o możliwości przekazania 1% odpisu od podatku, podając numer KRS-u Towarzystwa.
 • Artykuły, które ukazały się na łamach iławskich tygodników, zostały umieszczone w Kronikach naszego Stowarzyszenia.
 • Dziennikarze z Radia ESKA i Radia Zet -Gold również informowali radiosłuchaczy o naszych planach, zamierzeniach i bieżących działaniach.

 

Realizacja zaplanowanych działań na rok 2015 przebiegała zgodnie z przyjętym planem. Ponadto warto wspomnieć, iż w roku 2015 Krystyna Rychlik wybrana została do Przezydium a Marzena Gauze do Zarządu Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego TPD w Olsztynie.

13 maja 2015 roku – na wniosek Zarządu Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego TPD - Krystyna Rychlik otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Sprawozdanie sporządziła

Krystyna Rychlik