• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Jarek Mazur

Jarek Mazur urodził się 2 czerwca 2004 roku z toksoplazmozą. Choroba ta spowodowała wodogłowie oraz padaczkę. Jarek jest także opóźniony w rozwoju w stopniu znacznym i ma stwierdzony autyzm. Chłopiec wymaga ciągłej rehabilitacji ze względu na bezwład prawej strony ciała (uraz po atakach padaczki).