• Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Sprawozdanie za 2013 rok

Email Drukuj PDF


Iława, dnia 30.01.2014 r.

 

Sprawozdanie z działalności

Zarządu Oddziału Miejsko - Gminnego

Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Iławie za rok 2013 rok.

 

W roku 2013 Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Iławie pracował w następującym składzie:

 1. Krystyna Rychlik - Prezes

 2. Daniela Orzechowska - Wiceprezes

 3. Anna Standarska - Wiceprezes

 4. Bożena Michalska-Suchocka - Sekretarz

 5. Wioletta Róg - Skarbnik

 6. Dorota Marciniak - członek

   

Oddział w 2013 roku 40 członków.

Zarząd Oddział Miejsko-Gminnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w roku w roku podjął następujące Uchwały:

- Uchwała Zebrania Sprawozdawczego z dnia 24.01.2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za rok 2012.

- Uchwała nr 1/ 2013 r. z dnia 3 stycznia 2013 roku dotycząca aktualizacji Planu Kont zgodnie z Zarządzeniem Nr 1/ 2010 roku z dnia 01.07.2010 roku.

 • Uchwała nr 2/2013 r. z dnia 6 czerwca 2013 roku w sprawie refundacji wyjazdu do lekarza –specjalisty do Poznania chorej Ani Gronek

 • Uchwała nr 3/2013 r. z dnia 13 czerwca 2013 roku w sprawie rozliczania delegacji członków Oddziału Miejsko-Gminnego TPD w Iławie.

 • Uchwała nr 4 / 2013 r. z dnia 21 sierpnia 2013 roku w sprawie zakupu karuzeli na plac zabaw przy Ośrodku Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie przy ulicy Chełmińskiej 1.

- Uchwała nr 5/ 2013 r. z dnia 16 listopada w sprawie odprowadzania 5% od zgromadzonych środków z 1% odpisu od podatku do Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddziału Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego w Olsztynie i Zarządu Głównego TPD w Warszawie.

I Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Iławie w 2013 roku realizował - tak jak w latach minionych - zadania statutowe Towarzystwa poprzez następujące działania:

a) Stałe udostępnienie konta Towarzystwa w Banku Millennium, a od 13 listopada 2012 roku również w Banku Spółdzielczym w Iławie na zbieranie środków na leczenie i rehabilitację dzieci przewlekle chorych i niepełnosprawnych - (na wniosek zainteresowanych rodziców) - których pod naszą stałą i w miarę systematyczną opieką jest

b) Łagodzenie skutków ubóstwa rodzin wychowujących rodzin oraz samotnych matek , które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej z powodu przelekłej choroby dziecka lub jego niepełnosprawności.

W miarę możliwości otrzymywały one:

- paczki żywnościowe po przeprowadzeniu zbiórek żywności oraz kupowana była również żywność, kiedy była taka potrzeba,

- wózki, łóżeczka, meble, odzież dziecięcą, odzież, sprzęt agd, pościel, itp., które były przekazane przez anonimowych darczyńców.

c) Udzielenie pomocy finansowej w/w rodzinom, matkom samotnym poprzez dokonanie zakupu żywności, leków, odzieży, podręczników lub zrefundowanie:

Formy pomocy Rok 2013 Uwagi ______________________________________________________________

Leki 14, 935 ,31 zł.

Dojazdy do lekarzy-specjalistów 4 730, 33 zł. np. Warszawa, Olsztyn,itp.

Wizyty u lekarzy-specjalistów 3 420, 00 zł

Rehabilitacja 10 032, 00 zł.

Sprzęt rehabilitacyjny 2 806, 50 zł.

Schodołaz 2 559, 80 zł.

0kulary optyczne 1 561, 00 zł.

Aparat słuchowy 3 500, 00 zł Uczennica szkoły podst.

Aparat tlenowy 828, 99 zł.

Zakup żywności 1 219, 52 zł. dla rodzin potrzebujących

Inne - w tym : 2 285, 75 zł.

Podręczniki 1 098, 70 zł.

Zakwaterowanie w szpitalu 875, 00 zł.

Bilety autobusowe 152, 00 zł.

Gaz do butli 57, 00 zł.

Internet ( ucznia ) 103, 05 zł

Ogółem wydano na w/w działania 48 129, 21 złotych.

d) Zostały przygotowane dwie zbiórki żywności, których głównym organizatorem był Bank Żywności w Olsztynie a na terenie Iławy Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Dzieci :

- „Podziel się Posiłkiem” zebrano 560 kg. żywności, którą otrzymało 49 rodzin, w tym 15 matek samotnie wychowujących dzieci. Ogółem paczki z żywnością dotarły do 126 dzieci.

- Przedświąteczna zbiórka żywności w dniach 29,30 11. i 1 .12 2013 r. w czasie której zebrano ok. 1500 kg. i przygotowano paczki z żywnością dla 113 rodzin, w tym 45 matkom samotnym oraz 36 rodzinom wielodzietnym. Pomocą objęto 481 osób, w tym 319 dzieci, z których 28 jest dziećmi przewlekle chorymi.

W czasie powyższych zbiórek pracowali członkowie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Iławie, wolontariusze – uczniowie z iławskich szkół gimnazjalnych i średnich, harcerze oraz 3 wolontariuszy – osadzonych w iławskim Zakładzie Karnym. Rodziny, które otrzymały paczki z żywnością, zostały wytypowane przez nauczycieli oraz pedagogów szkolnych iławskich szkół oraz Zarząd TPD.

II.Sposoby pozyskiwania i gromadzenie funduszy na realizację działań statutowych:

1) składki członkowskie 818, 00 zł.

2) darowizny od osób prawnych 9 100, 00 zł.

3) darowizny od osób prywatnych 1 900, 00 zł.

4) 1% odpisu od podatku 54 340, 96 zł.

5) odsetki bankowe 4 285, 91 zł.

6) zbiórki społeczne 11 883, 69 zł.

Członkowie Zarządu przeprowadzili zbiórki pieniędzy do puszek zaplombowanych i opatrzonych opaską, na których zamieszczano informację o celu danej zbiórki :

a)W dniu 22 czerwca na Pikniku Osiedlowym „ Z rodziną aktywnie” na aparat słuchowy dla niedosłyszącej Julki Kalinowskiej – uczennicy Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Iławie , która jest wychowywana tylko przez matkę zebrano kwotę 136, 00 złotych .

b) W dniu 29 czerwca na festynie charytatywnym „ Gramy dla Kacperka” zorganizowanym wspólnie z nauczycielami z Samorządowej Szkoły Podstawowej w Wikielcu, przy wydatnej pomocy Rodziców chorego Kacperka Waszelewskiego zebrano kwotę 6 387, 65 zł. złotych.

c) W czasie trwania Międzynarodowego Festiwalu Kultury i Kuchni „Sąsiedzi przy stole” w dniu 5 lipca zebrano kwotę 1200,31 złotych na rzecz wspomnianej już Julki Kalinowskiej.

d) Na Rodzinnym Pikniku w Nowej Wsi w dniu 10 sierpnia zebrano kwotę 1099,90 złotych na rzecz 9 – letniej chorej na mukowiscydozę Vanessy Raczkowskiej, uczennicy Samorządowej Szkoły Podstawowej w Rudzienicach, której rodzice przeznaczają ok.1 300 złotych miesięcznie na Jej leczenie.

e) W dniu 6 grudnia na Mikołajkowej Imprezie Charytatywnej w Gimnazjum Samorządowym Nr 2 w Iławie przeprowadzonej pod hasłem „Wspomóżmy Anielkę”, dziewczynkę chorą na mukowiscydozę, zebrano kwotę 1854, 85 złotych, a miesięcznie rodzice wydają na Jej leczenie ok. 300 zł.

f) W dniu 18 lipca otwarto puszkę - do której pieniądze wrzucali klienci sklepu przy ul.1 Maja, którego właścicielem jest Pan Tomasz Łużyński – i po jej przeliczeniu kwotę 137, 00 złotych wpłacono na konto Towarzystwa ze wskazaniem na Julkę Kalinowską.

g) W dniu 25 września w czasie trwania Marszu Życia i Nadziei zostało zebrane do puszki 67,98 złotych z przeznaczeniem na działalność statutową.

h) W dniu 30 grudnia została wpłacona kwota w wysokości 1000 złotych na konto Towarzystwa ze wskazaniem: leczenie Anielki Wojciechowskiej . Powyższą kwotę wpłacił ojciec Anielki -Pan Krzysztof Wojciechowski. Taką kwotę zebrano do puszek wystawionych w polskich sklepach w Londynie z inicjatywy mieszkającej tam Polki ( kiedyś mieszkanki Iławy ) Pani Welzant.

W wyniku takich działań na konto Towarzystwa w Banku Spółdzielczym wpłynęła kwota w wysokości 11 883, 69 zlotych.

W wyniku przeprowadzonych powyższych działań zebrano kwotę w wysokości 11 883, 69 złotych.

7)zalegle rozliczenie z WMOR TPD z Olsztyna 11 901, 54 złotych.

W roku 2013 wpływy na konto w Banku Millennium i Banku Spółdzielczym wyniosły 94 230, 10 złotych.

III. Na prowadzenie biura Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Iławie:

poniesiono koszty w wysokości 7994, 98 zł.tj. :

Materiały biurowe 1155, 09 zł

Telefon 900,00 zł.

Delegacje 500,00 zł.

Internet na potrzeby biura 117, 93 zł.

Koszty bankowe 119, 15 zł.

Wynagrodzenie księgowej ( brutto ) 3 600, 00 zł.

Promocja TPD 873, 50 zł.

Świadczenie zusowskie 654, 84 zł.

IV. Przeprowadziliśmy również działania, na które przeznaczono następujące kwoty:

1. Dokonano zakupu karuzeli tj urządzenia na plac zabaw przy Ośrodku Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie - 2460,00 zł.

2. Opłacono pobyt na pływalni miejskiej - raz w tygodniu -dzieciom ze świetlicy Mopsik, do której uczęszczają dzieci z biednych rodzin w wysokości 270,00 złotych.

3. Zakupiono słodycze i napoje dla dzieci - uczestników Pikniku Osiedlowego „ Z rodziną aktywnie „ na kwotę 82, 65 złotych.

4. Dokonano zakupu kamizelek ratunkowych za zajęcie I i II miejsca dzieciom – uczestnikom XXIX Regat Pomarańczowych – Mistrzostwa Polski Stowarzyszenia Klasy Optymist (do lat 9 ) na kwotę 250, 01 złotych

5. Zakupiono słodycze, napoje i drobne upominki na kwotę 199, 00 zł. dla dzieci – uczestników:

a) w dniu 1 września II Iławskiego Maratonu Rowerów Górskich,

b) w dniu 21 września Maratonu Rowero.wego Jeziorak TOUR – Puchar Polski w Maratonach Szosowych.

Na powyższe działania wydatkowano kwotę 3011, 65 złotych.

V. Zarząd Oddziału Miejsko – Gminnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Iławie współpracował z następującymi samorządami, instytucjami, organizajami pozarządowymi oraz środkami masowego przekazu:

1. Urzędem Miasta Iława oraz Burmistrzem Miasta Iława:

który udostępnił bezpłatnie pomieszczenia na działalność Stowarzyszenia w środku Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie

- oraz umożliwił dostęp do telefonu, faksu, ksera, internetu, itd.

- Członkowie Towarzystwa byli zapraszani na Koncert Noworoczny.

2. Starostwem Powiatowym :

– które włączyło nas w aktywnie działające Stowarzyszenia Powiatu Iławskiego.

- przedstawiciel Towarzystwa Przyjaciół Dzieci jest członkiem Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Iławskiego

- i uczestniczył w posiedzeniach komisji rozpatrujących wnioski Stowarzyszeń o dotacje.

- członkowie Towarzystwa byli zapraszani przez Starostę na Powiatowe Spotkania Noworoczne.

3. Ośrodkiem Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie : -kierujemy zainteresowanych rodziców do psychologa, terapeuty , prawnika, którzy pełnią dyżury w Ośrodku,

- udostępniane są pomieszczenia na gromadzenie i segregację zbieranej żywności w czasie zbiórek w iławskich marketach,

- współuczestniczymy finansowo i organizacyjnie w imprezach organizowanych przez Ośrodek .

4. Centrum wolontariatu :

– wolontariusze pracują w iławskich marketach w czasie zbiórek żywności i  przy jej segregacji.

5. Związkiem Harcerstwa Polskiego :

– harcerze czynnie uczestniczą w zbiórkach żywności oraz w jej zwiezieniu .

6. Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz ze Stowarzyszeniem na Rzecz Pomocy Społecznej w Iławie :

- zabezpiecza samochód wraz z kierowcą na zwiezienie zebranej żywności w iławskich marketach,

- „podsyła” do nas rodziny, będące w potrzebie, w sytuacji, gdy ze względu na poziom dochodów na jedną osobę (np. średnia przekracza 5 zł.), by wspomóc je tak finansowo jak i rzeczowo w miarę naszych możliwości.

7. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie :

- prezes Krystyna Rychlik uczestniczy w komisjach rozpatrujących wnioski rodzin o dotacje na likwidację barier architektonicznych dla niepełnosprawnych.

8. Centrum Organizacji Pozarządowych w Iławie:

-członkowie Towarzystwa uczestniczyli w spotkaniach, szkoleniach i konferencjach dotyczących pracy w organizacjach oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi.

9. Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym, w którym działa Stowarzyszenie

„Jesteśmy”:

- przekazujemy żywność, w miarę potrzeby oraz odzież czy sprzęt agd, itp.

10. Iławskim Cenrum Kultury:

- pomoc w przygotowaniu plakatów, ulotek, opasek na puszki do zbiórek pieniędzy informujących o działaniach statutowych Towarzystwa,

- „udostępnianie” terenu imprez kulturalnych na przeprowadzanie w tym czasie zbiórek pieniędzy na dziecko potrzebujące finansowego wsparcia.

11. Samorządową Szkołą Podstawową Nr 2 w Iławie :

- już od 2003 roku – przed każdymi Świętami Bożego Narodzenia pojawia się w siedzibie Towarzystwa grupa uczniów wraz z nauczycielami i przynosi paczkę - dla potrzebujących dzieci i ich rodzin - która zawiera odzież, żywność, słodycze, zabawki, przybory szkolne, itp.,

- dwie uczennice tejże Szkoły – Ania Gronek i Julka Kalinowska – są naszymi podopiecznymi.

12. Gimnazjum Samorządowym Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Iławie :

- uczniowie są wolontariuszami w czasie zbiórek żywności,

- zorganizowano wspólnie Mikołajkową Imprezę Charytatywną „Wspomóżmy Anielkę”.

13. Gimnazjum Samorządowym Nr 1 w Iławie :

- uczniowie są wolontariuszami w czasie zbiórek żywności w iławskich marketach.

14. Kuratorami sądowymi :

- którzy w razie potrzeby służą inormacjami i doradztwem w sprawach dotyczących dzieci i ich rodzin w szczególnych sytuacjach życiowych.

15.Stowarzyszeniem „Amazonki”

- którego członkowie indywidualnie przekazują indywidualnie odzież dziecięcą , zabawki, itp. na rzecz potrzebujących rodzin,

- członkowie Towarzystwa uczestniczą w spotkaniach wigilijnych iławskich Amazonek oraz w ich spotkaniach edukacujnych związanych z profilaktyką raka piersi.

16. Pedagogami, nauczycielami iławskich szkół podstawowych i gimnazjalnych

- przygotowanie wykazów rodzin, którym będą przekazane paczki żywnościowe,

- informacje o rodzinach, które wymagają pomocy z powodu trudnej sytuacji rodzinnej.

17. Stowarzyszeniem im.Zbigniewa Noconia „Pomocni ludziom Rucewo” - ośrodkiem dla bezdomnych, w którym przebywało 15 matek i 30 – oro dzieci:

- przekazywanie odzieży dziecięcej, obuwia,słodyczy, zabawek, itp.

18. Bankiem Żywności w Olsztynie:

- przekazanie plakatów, ulotek, identyfikatorów dla wolontariuszy zbierających żywność w iławskich marketach,

- współorganizowanie zbiórek żywności na terenie Iławy w marketach.

19. Iławskim Stowarzyszeniem „Bicykl”:

- współorganizujemy maratony rowerowe, dlaktórych uczestników kupujemy słodycze, napoje, itp.

20. Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Iławie: - realizujemy wspólnie projekty.

20. Caritasem i Radą Parafialną przy iławskich kościołach :

- włączamy się w działania Caritasu i Rady Parafialnej w pomoc wskazanym dzieciom i rodzinom

21. Iławskimi mediami : - udział w konferencji podsumowującej zbiórkę żywności na terenie województwa warmińsko-mazurskiego .

Dziennikarze iławskich mediów - tygodników i radia – towarzyszyli nam bardzo często w czasie realizacji zadań statutowych, szczególnie dziennikarze z „Kuriera Regionu Iławskiego”. Zamieszczali na łamach swoich tygodników relacje z naszych przedsięwzięć, przedstawiali sylwetki dzieci chorych i potrzebujących, apelowali o pomoc w sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu dziecka , dziecka niepełnosprawnego. Informowali czytelników o możliwości przekazywaniu na rzecz naszego Towarzystwa :

- darowizn, podając numer konta bankowego,

- 1% odpisu od podatku, podając KRS naszego stowarzyszenia.

Wszystkie informacje i artykuły, które ukazały się na łamach tygodników iławskich znalazły swoje miejsce na stronach kronik naszego Towarzystwa.

Realizacja działań na rok 2013 przebiegała zgodnie z planem. Ponadto wzięliśmy udział w konkursie organizowanym przez BGŻ. Pan Marcin Michalski przygotował wniosek, który został pozytywnie rozpatrzony przez Komisję BGŻ i jako jedno z czterech stowarzyszeń – otrzymaliśmy komputer na potrzeby biura Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Iławie.

W minionym roku w dniu 25 września rozpoczęliśmy akcję zbierania nakrętek oraz płyt cd na rzecz Kacperka Waszelewskiego oraz Konrada Klimka.

Z roku na rok dostrzegani jesteśmy w otaczającym nas społeczeństwie coraz bardziej pozytywnie i dlatego przekazywane są na nasze konto środki z przeznaczeniem dla dzieci chorych.

Na przykład Energetyka Cieplna w Iławie przekazała – z okazji swojego Jubileuszu – znaczną kwotę na naszą działalność statutową.

Uważam, że prowadzenie strony internetowej naszego Towarzystwa oraz facebooka uwiarygadnia nasze statutowe działania.

Nie byłoby takich efektów, gdyby nie nasza aktywność i dlatego szczególnie należy podziękować za codzienne zaangażowanie Paniom : Halince Meredyk, Wioletcie Róg, Danieli Orzechowskiej, Bożence Michalskiej – Suchockiej, Ani Standarskiej,Dorotce Marciniak , Gabrieli Czarnieckiej oraz Marzenie Gauze, Jolancie Stasiak oraz Panom – Jarkowi Lewkiewiczowi z Ośrodka Psychoedukacji...,Wojtkowi Jankowskiemu z Centrum Organizacji Pozarządowych Powiatu Iławskiego i  Marcinowi Michalskiemu, który wraz z Anetą Rychlik prowadzi stronę internetową i stronę na facebooku.

Nie należy również zapominać o wszystkich pracownikach Ośrodka Psychoedukacji... na czele z Kierownikiem Panem Krzysztofem Panfilem, którzy zawsze bardzo chętnie służą nam pomocą.

   

   1. Krystyna Rychlik

  1. Sprawozdanie przygotowała