• Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Z kim współpracujemy

Email Drukuj PDF


Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Iławie współpracuje z:


 • Starostą Powiatu Iławskiego,
 • Burmistrzem Miasta Iława,
 • Urzędem Miasta Iława,
 • Ośrodkiem Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie,
 • Centrum Wolontariatu,
 • Centrum Organizacji Pozarządowych,
 • Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
 • Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
 • Związkiem Harcerstwa Polskiego,
 • kuratorami sądowymi,
 • Iławskim Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji,
 • Stowarzyszeniem „Amazonki”,
 • Polskim Czerwonym Krzyżem,
 • Ochotniczą Strażą Pożarną,
 • Stowarzyszeniem  na  Rzecz  Osób  z  Upośledzeniem   Umysłowym  Koło w Iławie,
 • Stowarzyszeniem Szkoła Pływania „Orka”,
 • Stowarzyszeniem  „Pomocni  Ludziom  Rucewo”  im.  Zenona Noconia
 • w Jerzwałdzie,
 • Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym,
 • Caritasem przy Parafii Świętego Brata Alberta w Iławie,
 • pedagogami  i nauczycielami ze szkół podstawowych i gimnazjalnych
 • Samorządową Szkołą Podstawową Nr 2 w Iławie,
 • Samorządową Szkołą Podstawową Nr 3 w Iławie,
 • Samorządową Szkołą Podstawową Nr 4 w Iławie,
 • Gimnazjum Samorządowym Nr 1 w Iławie,
 • Gimnazjum Samorządowym Nr 2 Iławie
 • mediami iławskimi:

Radiem  „Planeta”,

tygodnikami: Kurierem Regionu Iławskiego Gazetą Iławską

portalem internetowym: Echo Iławy