• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejsko-Gminny w Iławie
Adres:
ul. Chełmińska 1
14-200 Iława

List: Ten adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. Javascript musi być włączony żeby móc go zobaczyć.
Telefon: (89) 649 92 00
Telefon komórkowy: Prezes Stowarzyszenia (+48) 696 690 841

Informacje: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci skrót: TPD jest ogólnopolskim, pozarządowym stowarzyszeniem prowadzącym działalność pożytku publicznego na rzecz dzieci.

Nasz podstawowy cel...

Podstawowym celem Towarzystwa jest troska o jakość warunków życia dziecka, jego wszechstronny rozwój, zdrowie, bezpieczeństwo, podmiotowość i godność, równość szans życiowych a w szczególności:
• tworzenie społecznego ruchu na rzecz pomocy dzieciom i ich rodzinom,
• przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym i ekologicznym,
• ochrona dzieci przed patologią,
• inicjowanie i upowszechnianie kultury pedagogicznej wśród rodziców i społeczeństwa,
• zapobieganie wychowywaniu się dziecka poza rodziną,
• wyrównywanie szans dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych,
• upowszechnianie i ochrona praw człowieka,
• łagodzenie skutków ubóstwa rodzin i zapobieganie ich marginalizacji.
Cele i zadania statutowe Towarzystwo realizuje poprzez:
• realizację zadań z zakresu edukacji, pomocy społecznej, kultury, ekologii i innych dziedzin z własnej inicjatywy lub powierzanych Towarzystwu przez podmioty publiczne;
• promocję i organizację społecznego rzecznictwa praw dziecka;
• udzielanie rodzicom pomocy w sprawowaniu opieki nad dzieckiem, wychowaniu, kształceniu;
• organizowanie specjalistycznej pomocy, rehabilitacji, usamodzielniania dziecka niepełnosprawnego, organizację środowiska wychowawczego, upowszechnianie sportu i rekreacji i wiele innych form pomocy.
Działalność finansowana jest prowadzona z różnych środków:
niepublicznych (darowizny, sponsoring, zbiórki pieniężne, składki członkowskie, wpływy z 1% podatku).